Mukazi wa Pastor Yiga gweyafunye e South Africa atangaziza kubulamu bwa Pasita bwalimu sibulungi

Mukazi wa Pastor Yiga gweyafunye e South Africa atangaziza kubulamu bwa Pasita bwalimu sibulungi

Original of the video here
South Africa News
South Africa Entertainment News
South Africa Sport News
South Africa Business News
Back to home page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *